Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Defterimize yazarsanız seviniriz.
Toplam Mesaj: 30   Sayfa başına görünen mesaj: 10
[1] 2 3
ncelikle musikimizle ilgili olarak yapm?? oldu?unuz bu al??ma iin tebliklerimi sunar?m. mit ederim ki bu al??malar artarak devam eder ve tm musiki?inaslara ula??r. Mzik k?sm?nda al?nan ?ark?lar?n tamam?n?n dinletilmesi teknik bir husus mu yoksa yasal bir durumdan m? kaynaklan?yor bilemiyorum ama tamam?n? dinleyebilme durumumuz olursa daha keyifli olacakt?r. Ayr?ca "Kebike" blm ok gzel olmu?. ?yi al??malar dilerim. Selam ve sayg? ile efendim...
Cuma, 16 Aralık 2016 16:31 | Harun SA?IR
Trk Mzi?i'nin doyulmaz t?n?lar?n? sizin yorumunuzdan dinlemek kesinlikle bamba?ka. Olmas? gereken i?te bu. slubunuz mzik tarihimizin derinli?ini tam manas?yla yans?t?yor. Sizden ricam, nota farkl?l?klar? olan icralar?n?z?n notalar?n? da yay?nlaman?z ya da mmknse e-posta adresime gnderebilirseniz sevinirim. Sevgilerimle
ayyolu Musiki Cemiyeti, Ankara
Pazar, 31 Temmuz 2016 23:45 | Mcahit Eren
Merhaba ben 18 ya??nday?m Trk sanat mzi?ini gerekten ok seviyorum ve sizlerinde byle gzel bir i? yap?yor olman?z beni ok sevindirdi.. Daha fazla insana ula?abilmeniz dile?iyle.Sevgiler,ba?ar?lar efendim :)
Çarşamba, 11 Kasım 2015 19:00 | Resul Bolat
Selamlar, memleketimizde gzel i?lerin de yap?labilece?ini grmek umut verici, ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim. Tebrikler...
Salı, 28 Temmuz 2015 13:59 | M.Naci Esen
Hani uzaklara bakarken zaman de?i?mi? her ?ey bamba?ka gelir iinde bulursun kendini ve bu de?i?im iinde uzaklara baka kal?rs?n ya, ufuk izgisinin k?z?ll???na, asaleti su misali Hamide UYSAL han?m?n sesinde kayboluyor insan huzurdan sarho? olmak gibi gnn her saatinde kaybolmu? ruhlara rehber nadideli?inize hayran?m efendim.
Pazar, 24 Mayıs 2015 22:06 | Ahmet KALKAN
al??malar?n?z? byk bir zevkle dinliyorum. Ve musikimizin hakiki ahengini canland?rd???n?z iin size minnettar?m. Son CD'nizi ald?m, ama varsa konserlerinizi ve di?er al??malar?n?z? da takibetmek isterim. Bu bilgilere nas?l ula?abilirim?

Sayg?lar?mla.

Emre Kocao?lu
21. Dnem ?stanbul Milletvekili
Salı, 17 Şubat 2015 00:31 | Emre Kocao?lu
merhaba. 18 aral?k zorlu center performans?n? da dikkate alarak, bir sonraki pla??n dini musiki alan?nda olmas?n?n bizi ok sevindirece?ini belirtmek isterim. bylece literatrmz nitelikli bir dini musiki pla?? kazanm?? olur. 18 aral?ktaki repertuar seimi ve s?ralamas?, bilhassa zikrin icras? gerekten ok ba?ar?l? idi.

iyi al??malar dilerim.
Pazartesi, 22 Aralık 2014 01:20 | burak kaya
Trk mzi?imizi en az 1 as?r daha ayakta tutacak temelleri att?n?z.Gayretiniz en yksek takdiri ve ayakta alk??? fazlas? ile hakediyor..Tebrikler,muvaffakiyetler...
Pazar, 23 Kasım 2014 17:40 | Serkan Ball?
Alaturka Records'un Zorlu Center'daki muhte?em konserini tan?mlamaya al??aca??m naizane. Sanat?lar gnller aras? bir yolculu?a ?kard?lar bizi Alaturka Records son y?llar?n en ciddi toplulu?u oldu?unu gsterdi sahnede.Sesleri,sazlar? ve yapt?klar? i?in nemini anlatan duru?lar?yla.Trk Mzi?i'nin kap?s?n? aralad?lar bizim iin. "Gl yzllerin ?evkine gel nu? edelim mey"davetiyle renklenen,ihti?am?yla gz kama?t?ran bir dnyan?n kap?s?n?...Yine davet edin bizi,yine dinleyelim,seyredelim ve yine hayran olal?m olur mu ...Te?ekkrler.

Sevil Av?ar
Pazar, 23 Kasım 2014 16:05 | Sevil Av?ar
daha 16 ya??nday?m ama ?u muzik bana yle bir keyif veriyoki anlatamam di?er grltlere bin basar al??malar?n?z?n devam?n? bekliyoruz
Cumartesi, 27 Eylül 2014 20:24 | Talha Y?lmaz
[1] 2 3