ÂMİR ATEŞ 1942’de Kandıra’da doğdu. Çocukluğundan itibaren dinî eğitim gördü. Küçük yaşlarında İstanbul’a gelerek Hâfız Hasan Akkuş, Kemal Batanay, Sabahattin Volkan, Halil Can ve Sâdeddin Kaynak gibi önde gelen üstadların öğrencisi oldu. Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne devama başladığı 1959 yılında başladığı beste çalışmalarında, dinî, lâdinî, halk müziği ve saz eserleri gibi dallarda 800 civarında esere imza attı. Müzik hayatı boyunca uzun yıllar birlikte çalıştığı Emin Ongan’dan büyük destek ve teşvik gördü. Son dönemin önde gelen bestekârı Yesârî Âsım Arsoy ile yıllar süren baba-oğul yakınlığındaki beraberlikten büyük istifadeler sağladı. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Avni Anıl, Selâhattin İçli, Erol Sayan ve Yıldırım Gürses, musiki hayatında yakın dostluk içinde bulunduğu diğer beraberlikleri oluşturdu. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde beste ve etüd dersleri hocalığında bulunan ve radyolarla TV’lerde kendi adını taşıyan ilâhi topluluğu ile beraber yaptığı programlarına devam eden Ateş’in eserlerinden, çeşitli müzik kurumları ve kuruluşları tarafından konserler düzenlenmektedir. Bestekârlığının yanı sıra, günümüzün önde gelen mevlidhanları arasında yer alan Ateş, Mevlid konusunda da pek çok öğrenci yetiştirdi. Üsküdar Musıki Cemiyetindeki hocalığının dışında, Anadolu Yakası Telefon Başmüdürlüğü Korosu, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Korosu, İstanbul Ehl-i Kur’an ve Mevlidhanlar Derneği Tasavvuf Musikisi Korosu gibi birçok toplulukta ve Diyanet İşleri Başkanlığı seminer ve kurslarında da hocalıkta bulundu. Dinî nitelikli eserlerinin yayınına, 5 kaset ve CD’den oluşan bir külliyat halinde başlanan Ateş, evli ve Furkan ile Şevval adlarını taşıyan iki evlât sahibidir.