1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1979 yılında, Marmara Üni. İşletme Bölümünde öğrenimine devam ederken Fuat TÜRKELMAN’dan ilk Ney dersini almaya başladı. Ney meşkleriyle hayatının daha sonraki kısmına yön verecek olan Tasavvuf ve Müziği’yle tanışmış oldu. 1980 Yılında Ney virtiozü Niyazi SAYIN'dan tavır dersleri almaya başladı. Aynı yıl Türk Tasavvuf Müziğini koruma ve Yaşatma Vakfına devam etti. Tasavvuf Musikisinin form, icra teknikleri, kullanış amaç ve şekillerini Safer DAL Hazretlerinden meşk etti. Hocalarının uygun görmesiyle 1981 yılında ilk konserini İnci ÇAYIRLI’yla verdi. Sonrasında yine çok değerli Alaaddin YAVAŞÇA, Cinuçen TANRIKORUR gibi üstadlarla konserler vermeye devam etti. 1982 yılında Selman TÜZÜN'den Mevlevi Ayinlerinde Ney Üfleme iznini alarak Ahmet BİCAN Dede’yle ilk Mevlevi Ayinine çıktı. Yenikapı Mevlihanesinde halen yapılmakta olan Mevlevi ayinlerinde Neyzen Başılık olarak görevini sürdürmektedir. 1986 yılında Ahmet ÖZHAN konserlerinde ney üflemeye devam etti. Aynı toplulukta görev alan Cüneyt KOSAL, Abdi COŞKUN ve Neyzen başı Doğan ERGİN'den yararlandı. 1989 yılından 1990 yılına kadar TRT radyosunda istisna akdi ile Tasavvuf korusu kayıtlarına girdi 1991 yılında Kültür Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak halen görev yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda göreve başladı. Bu topluluk ile yurt içinde bir çok konserler vermenin yanı sıra yurt dışında 44 değişik ülkede konserler vermiştir. 1990 yılından bugüne kadar Konya'da düzenlenen "Mevlâna Haftası  ve Şeb-i Arus" etkinliklerinde 25 yıldır hizmetlerini sürdürmektedir. Bülent ÖZBEK, F.Seda ÖZBEK ve H.Elif ÖZBEK isimli iki kız babasıdır. Kayıtlar: Ahmet Özhan’ın solist olduğu:  5 CD’lik “Ateş-i Aşk”,
“Padişah Bestekarlar”,
“İlahiyat-ı Kenan”,
4 CD’lik “İrfân-ı Aşk”, “Niyâzî-i Mısrî” ve “Mevlana’nın Dilinden”, Ramazan İlahileri,
Pendik Belediyesi’nce hazırlanan Ahmet Özhan’ın solist olduğu “Itrî” albümü;
İki Şehir ( Mekke ve Medine) Sinema Filmi müziği,
Rûmî isimli Hz. Mevlâna'nın hayâtını konu alan Belgesel Müziği,
Segâh Mevlevi ayini, Suz-i Dil Mevlevi Ayini CD ve DVD lerinde Neyzen Başı olarak katkıda bulunmuştur.