1974 İstanbul Fatih’te doğdu. Bahariye İlkokulu’ndan sonra ortaokulu ve liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı. Tasavvuf müziğini 1985 yılından itibaren Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfında, başta Safer Dal olmak üzere Kemal Evren, Zeki Altun, Cüneyd Kosal ve Kemal Tezergil gibi pek önemli kıymetlerden öğrendi. 1989-1992 yılları arasında Boğaziçi Mûsikî Konservatuarında ve Üsküdar Mûsikî Cemiyetinde müzik eğitimi alan Ergür, 1992 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümüne girdi. 1995 yılında İktisat 3. Sınıf öğrencisi iken İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümü imtihanını kazanarak konservatuar öğrencisi oldu. Tulûn Korman ve Alaeddin Yavaşca’dan üslub ve repertuar eğitimi aldı. Konservatuar eğitimi haricinde Cinuçen Tanrıkorur’un nazariyat, repertuar ve edebiyat çalışmalarında yer aldı. Ayrıca Tanrıkorur’un düzenlediği konserlerde korist ve konser sunucusu olarak görev yaptı. Marmara Türk Müziği Topluluğu ile de yurtiçi ve yurtdışında konserler verdi. Konservatuar eğitimi sürerken çalışmalarına katıldığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun konserlerinde misafir sanatçı olarak görev yaptı. 2000 yılında “Muzaffer Ozak’ın Tasavvuf Müziğindeki Yeri ve Önemi” isimli bitirme ödeviyle konservatuardan mezun oldu. Aynı yıl başladığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Musikisi Bölümünü “Musikişinas Zeki Altun Hayatı ve Eserleri” isimli yüksek lisans tezi ile tamamladı. Bu tez daha sonra “Zeki Altun Hayatı ve Eserleri” ismi ile kitap haline getirildi. Keşkül dergisinde de yazıları yayımlanan Ergür, 1995-2001 yılları arasında bazı özel radyolarda Türk Müziği programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Yurtiçi ve yurtdışında pekçok kültürel etkinlikte Klasik ve özellikle tasavvuf müziği sahasında icralarda bulunan Ergür'ün 2011 yılında "Kitabevi" tarafından "Salâhi Dede - Salâhaddin Demirtaş Hayatı ve Eserleri" isimli kitabı neşedildi. Halen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda ses sanatçısı olarak göreve devam etmekte olan Cumhur Enes Ergür, evli ve bir çocuk babasıdır.