MEHMET GÜNTEKİN 1963’te Bafra’da doğdu. Süheylâ Altmışdört ile Fatih Salgar’ın öğrencisi olarak yetiştiği Üniversite Korosu’nda başkanlık ve şef yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çeşitli ansiklopedi, dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı. Yine Bir Gülnihâl adlı 150 bölüm süren TV programıyla Türkiye Yazarlar Birliği 1998 TV-Müzik Ödülü’nü kazandı. İncilâ Bertuğ ile birlikte TRT-TV’de, toplam 111 bölümden oluşan Musikiden Müziğe, Müziğimiz Kültürümüz ve Seyirnağme adlı programları hazırlayıp sundu. Kurduğu İstanbul Fasıl Topluluğu ve başka gruplarla Avrupa, Afrika, Akdeniz ve Uzakdoğu ülkeleriyle yurtiçinde çok sayıda konser verdi. Şerif Muhiddin Targan, Bekir Sıdkı Sezgin, Alâeddin Yavaşça ve Ercümend Batanay gibi 100 civarında CD’nin yanı sıra kitap ve dergi yayıncılığı; çeşitli basın, kültür ve sanat kuruluşlarında editörlük, yazarlık ve proje yönetmenliği yaptı. Bilim ve sanat kurumlarında sempozyumlara katıldı ve seminerler verdi. Müzik tarihi, repertuvar, arşiv ve biyografi konularında yararlandığı Murat Bardakçı ile ortak yayın çalışmalarında bulundu. Tercüman ve Yeni Ufuk gazetelerinde müzik sayfaları ve ekleri hazırladı. Hürriyet Tarih’te yazar, danışma kurulu üyesi ve redaktör olarak çalıştı. Habertürk Tarih’te yazılar yazdı. Üniversite Korosu Kitabı, İstanbul’un 100 Musikişinası, İstanbul’un 100 Şarkısı ve Nevzad Atlığ’ın Tanıklığında adlarında dört kitabı ve çok sayıda risalesi yayınlandı. Expo-2005 Dünya Fuarı’nda, Japonya’da Türkiye’yi resmen temsil eden Rose and Tulip adlı dans ve müzik gösterisinin eş sanat yönetmenliğini ve orkestra-koro şefliğini yaptı. 5 yıl süresince Musiki Mecmuası’nın yayıncılığını ve editörlüğünü üstlendi. İslâm Bilim ve Teknoloji Müzesi müzik danışmanlığında bulundu. Türk Musikisi Vakfı, Kültür Konseyi Derneği ve Heybeliada İlm-i Musiki Derneği’nde yönetim kurulu üyesi; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu üyesidir. 1986’dan beri görev yaptığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun müdürlüğüne ve sanat kurulu üyeliğine 2006’da atandı. 2009-2011 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı müzik yönetmenliğinde bulunan ve 25 projeyi yöneten Güntekin, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.