MURAT BARDAKÇI 1955 yılında İstanbul’da doğdu. Gazeteci, yazar, müzisyen ve tarihçi. Gazeteci ve yazar İlhan Bardakçı ile Nemika Bardakçı'nın oğulları; Milli Mücadele kahramanlarından ve Denizli, Elâzığ, Diyarbakır, Çorum ve Konya valilikleri yapmış olan idareci, yazar ve tasavvufçu Cemal Bardakçı'nın torunudur. Musiki ve tarih ile ilgisi, küçük yaşlarda iken aile çevresinde başladı, ekonomi öğrenimi gördü ama mesleğini hiç yapmadı. Ortadoğu'da, Asya'da ve Avrupa'da birçok ülkede gazeteci olarak çalıştı. Çocukluğundan itibaren aile geleneği olarak mutfağında yeraldığı basın âleminde muhabirlikten köşe yazarlığına, yayın danışmanlığından televizyon programcılığına kadar her alanda görev yaptı. 1980'lerde Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin muhabiri olarak Tahran, Beyrut ve Kahire'de yaşadı. Hürriyet gazetesinde on yıl boyunca haftada bir hazırladığı tarih sayfası ve yayınladığı Hürriyet Tarih dergisiyle, Türkiye'de tarihin son yıllarda yeniden sevdirilmesinde önemli rol oynadı. Hürriyet gazetesinden sonra kısa bir süre Sabah gazetesinde çalıştı; ardından Habertürk gazetesine geçti. Musikiye, Dr. Selâhaddin Tanur'dan tanbur ve eser meşkederek başladı ve Tanur’dan yazılı icazet aldı. Ekrem Karadeniz'le teori, teori tarihi ve ses sistemi üzerine çalıştı. Fahire Fersan ve Vecdi Seyhun'dan operetler, fantaziler ve modernleşme musikisi örnekleri gibi 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren ortaya çıkan ve daha sonra unutulan formlar konusunda yararlandı. Bu arada musiki tarihine de ilgi duydu. Şarkiyat kaynakları ve metodoloji alanlarında Abdülbaki Gölpınarlı'dan istifade etti. Musikiye başladığı çocukluk yıllarından itibaren Türk ve İslâm musikisinin tarihiyle ilgili kitap, belge, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi arşiv malzemesi topladı, geniş bir nota koleksiyonu oluşturdu, Türk Musikisi tarihiyle ilgili çok sayıda yayın yaptı. Tarih alanında, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemine ilişkin araştırmalarıyla tanındı. 2006 yılında televizyon için "Son Osmanlılar" belgeselini hazırladı. Sultan Vahideddin hakkında, orijinal belgelere dayanarak yazdığı ve alanındaki tek çalışma olan "Şahbaba" ile "Son Osmanlılar" adlı kitapları önemli eserlerindendir. 1915’teki Ermeni tehciri ile ilgili olarak dönemin sadrazamı Talât Paşa'nın özel arşivindeki yayınlanmamış belgelere dayanarak kaleme aldığı "Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi" adlı kitabı da yakın tarihimizin hâlâ tartışılan çok önemli bir olayı hakkında alanında tek olan eserlerdendir. Hâlen Habertürk TV'de haftada bir yaptığı ve her bir bölümü yayın süresi ve izlenme oranları açısından rekor kıran "Tarihin Arka Odası" programıyla tarihi sevdirmek konusunda önemli bir formasyonu başarıyla yerine getirmeye devam eden Bardakçı, bu programda, Selâhaddin Tanur'dan icazetli olduğu tanburuyla müzisyenlik yönünü de sergilemektedir. Türk Musikisi ile ilgili olarak "Maragalı Abdülkadir", Ahmed Oğlu Şükrüllah’ın Risâlesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı”, "Fener Beyleri'ne Türk Şarkıları", "Refik Bey / Refik Fersan ve Hatıraları", "Sultani Besteler / Osmanoğulları'nın Son Padişahı Mehmet Vahideddin'in Eserleri" isimli kitapların yazarı olan Bardakçı, Türk Musikisi tarihiyle ilgili yayına hazır olan veya hazırlıklarını sürdürdüğü birçok eserin de sahibidir. Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilen Bardakçı, Osmanlı Türkçesi'nin, klasik edebiyatın ve şiirin yanısıra Ebced notası, Hamparsum notası ve Bizans ve Haz “neum”leri gibi musiki yazısı sistemlerine de uzmanlık derecesinde vâkıftır. Sazeserleri ve sözlü eserler repertuvarları bilgisi, ezberinde olan eserler dikkate alındığında emsalsiz genişliktedir. Yazma ve basma eserlerden oluşan kütüphanesinin, arşivinin ve diskoteğinin ise bütün zamanların en geniş çaplılarından biri olduğu bilinmektedir.