MUSTAFA DOĞAN DİKMEN 1957 yılında Ankara’da doğdu, İlk,orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. 1974-1977 yılları arasında Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından; Yüksel Bozbay ve Ekrem Vural’dan meşk aldı. Ve bu tarihlerde Ankara Radyosu’nda istisna akdi ile “kudümzen” olarak çalıştı. 1978-1983 İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde Lisans ; 1994 İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Bu sırada, Belkıs Aran’dan şan; Tülûn Korman, İnci Çayırlı, Bekir Sıdkı Sezgin, Alâeddin Yavaşça ve Kâni Karaca’dan repertuar; Niyâzi Sayın’dan Ney eğitimi aldı. 1981 yılında TRT’nin sınavına katıldı ve TRT İstanbul Radyosu’nda 1982 yılından itibaren “Ses San‛âtkârı” olarak görev yapmaya başladı. 1985 yılında İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Adapazarı ve İzmit Belediye Konservatuvarları’nda da 4 dönem; Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Programı’nda Fasıl Şarkıcılığı Dalı’nda 8 dönem Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. 2005 - 2010 yılları arasında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CRR Türk Müziği Topluluğu’nda “Kurucu Şef” olarak Müzik Direktörlüğü yaptı. Bundan başka, 4 dönem Almanya’da Stuttgart DTG (Aheng) Türk Müziği Topluluğu, 1 dönem Mannheim Müzik Akademisi (Oriental Music Academie) ve KUDEM ile 3 dönem İstanbul’da, BASAD Bakırköy Türk Müziği Topluluklarının şefliğini yapmıştır. Yurtiçi ve Yurtdışında çok sayıda konserler verdi ve Uluslar arası Festivalde Türk Müziğini temsîlen etkinliklerde bulundu . 27 albümde ses ve saz(kudüm,ney) icrâları ile katkısı vardır. 1995 yılında (Hak şerleri hayr eyler) yönetmenliğini de yaptığı bir tekke müziği kaseti çıkardı bu albümde ayrıca ney ve kudüm icrâlarını da yapmıştır. 1999 yılında “Osmanlı’dan Cumhûriyet’e Mûsıkî Mîrâsımız – Uşşak Faslı” isimli albümü yayımlandı. “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” kültür etkinlikleri çerçevesinde projelendirdiği “Dârü‛l-Elhân Külliyâtı”nın sesli icrâsını yaparak toplam 259 klasik Türk Müziği Eseri’nin kaydını gerçekleştirdi( 199 sözlü,60 saz eseri). UNESCO tarafından 2012 yılının; vefâtının 300’üncü senesi olması münâsebeti ile “ITRΔ yılı olarak kâbûlü sebebi ve bu etkinlikler çerçevesinde Zeytinburnu Belediyesi’nin organizasyonu ile bestekârın 10 eserinden müteşekkil bir albüm yaptı. “Mustafa Doğan Dikmen” ismi müzik piyasasına arz edilen 4 adet albümü vardır. Avrupa’da (Almanya,Yunanistan) ve Amerika’da konserleri vesilesiyle “Tekke Mûsıkîsi ve icrâ tavrı”, “Türk Mûsıkî San‛âtındaki Sözlü Eser Formları ve Özel İcrâ Tavırları” konu başlıkları çerçevesinde çok sayıda konferans ve seminer verdi; work shop(mesk) çalışmaları yaptı. Kültür Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen bazı şarkı yarışmalarında Seçici Kurul Başkanlığı ve jüri üyeliği yaptı. “Meşk” sistemi ile öğretile gelen Türk Müziği’nin günümüzde sürdürülmesine katkı koymaktadır. Münir Nûreddin Selçuk, Alâeddin Yavaşça, Bekir Sıdkı Sezgin ve Kâni Karaca’dan intikâl eden icrâ tavırlarını sürdürmektedir. Alâeddin Yavaşça’nın son halkasını teşkil ettiği meşk zincirinde hocası tarafından; kendisinden sonra bu meşk zincirinde “halef” olarak ilân ve tescil edildi(2008 İstanbul). Dünyada; “Sarband”, “Concerto Köln”, “King’s Singers”, “Berlin Philarmonie-Orkestra”, “Kudsi Erguner Ensemble”, “Lâlezâr”, “Sultan’s Minsterels” ve “Al Kındî Ensemble” gibi müzik toplulukları ile çalıştı. Yayımlanmamış bir çevirisi (Hânende Güfte Mecmuası-Güftelerinin, İlk 10 Makâmının Bugünkü Dile Çevirisi-İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), çeşitli dergilerde (Andante, Mostar, Mûsıkîşinas) yayımlanmış makâleleri bulunmaktadır. 2000 yılında T.R.T. ‘de ses sanatçılığının yanı sıra “Topluluk Şefi” ve “Program yapımcısı” olarak da görev yapmaya başladı. Halen “Mûsıkîye Dâir” ve canlı yayınlanan “Türk Klasik Müziği Dinleyici İstekleri” programını hazırlayıp sunmaktadır. 2000 yılında kurduğu “Akis Ensemble” ile çeşitli uluslararası festivallerde Türk Müzik Kültürü ve Geleneksel İcrâsını tanıtım amaçlı konserler verdi ve vermektedir. 2009 yılında; Uğur Işık’ın kurduğu “ALATURKA RECORDS” un 2’nci kurucu üyesidir. Halen TRT İstanbul Radyosu’nda Ses Sanatçısı ve Topluluk (koro) Şefi ve Program Yapımcısı, Türk Mûsıkîsi Vakfı Mütevellî Hey‛eti Üyesi, Çocuk Vakfı’nın çeşitli eğitim Programlarında müzik danışmanı ve öğretmeni, İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı’da Türk Müziği solfej-nazariyâtı ve repertuar-üslûp dersleri öğretim görevlisi, kurucu Üyesi olduğu “Akis Ensemble” genel sanat yönetmeni olarak çalışmakta; bu çalışmalarının yanında “SAB” (Sigorta Acenteler Birliği)Türk Müziği Topluluğu’nun şefliğini yapmakla beraber, “Alaturka Records” daki san‛ât çalışmalarına ; ayrıca diğer eğitim çalışmalarına ve özel konserlerine devam etmektedir.