Aytaç Ergen 1957 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini babasının mesleği nedeniyle Gölcük'te yaptı.Lise tahsilini ise İzmir Atatürk Lisesi'nde 1973 yılında tamamladı.74-75 yılında Buca Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda okuduktan sonra 1976 yılında İstanbul'a gelerek Yıldız Üniversitesi'nde(o zaman akademi idi) Makina Mühendisliği tahsiline başladı. Babası Sadettin Ergen neyzen olarak ve annesi Keriman Ergen korist olarak yıllarca amatör korolara,son olarak İzmir'de Avni Anıl'ın korosuna iştirak etmiş oldukları için sanatçımızın çocukluğu Türk Müziği ile iç içe geçmiştir( hâlen Aytaç Ergen'in,ablası ile Kültür Bakanlığı Mersin Türk Müziği Korosunda ses sanatçısı olan Levent Ergen ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'de bale sanatçısı olan Tolga Ergen isimli üç kardeşi daha vardır).1977 yılında ailesinin teşviki ile Üsküdar Mûsıkî Cemiyeti'ne giren Aytaç Ergen ,1979 yılında makina mühendisliği tahsilini 3.sınıfta yarım bırakarak Türk Müziği Devlet Konservatuarına girmiş ve hayatının akışını değiştirmiştir.1983 yılında İ.T.Ü. T.M.D.Konservatuarını başarıyla bitiren sanatçı,1981 eylülünde T.R.T.nin açmış olduğu sanatçı imtihanını kazanarak profesyonel anlamda san'at hayatına başlamıştır.Aytaç Ergen'in sanatçı kimliğine kavuşmasında emeği geçen hocaları başta anne ve babası olmak üzere,Emin Ongan, Şeref Çakar,İnci Çayırlı,Cahit Atasoy,Fethi Karamahmutoğlu,Belkıs Aran,Bekir Sıtkı Sezgin, Alaeddin Yavaşca ve Kani Karaca'dır. Müzik hayatı oldukça hareketli geçen Aytaç Ergen bağlı olduğu “İstanbul Müzik ve Sema Topluluğu ile” gerek kudüm san'atçısı gerekse ses san'atçısı olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde (A.B.D.,Avustralya,İngiltere,Fransa,Tunus,Hollanda,Almanya,İtalya,Kanada,Belçika, Yunanistan, Bulgaristan,Bosna-Hersek,Mısır,Dubai,Güney Kore,HongKong,Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan,Avusturya,ve Alaska) Tasavvuf Müziği ve Sema gösterilerinde bulunmuştur.Yurt içinde de Konya'da (Şeb-i Arus törenlerinde) ve birçok şehirde görev almıştır. Evli ve Eren isminde İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Vurmalı Çalgılar Yüksek Bölümünü bitirmiş ve TRT İstanbul Radyosunda ritm sanatçısı (sözleşmeli olarak) bir oğlu olan sanatçı, müzik hayatına başladığından beri arşiv konusunda çok kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Sistem analist olan eşinin desteği ile 2 yıllık bir süre sonunda 1995 yılında 16500 eserden oluşan T.R.T.Sözlü Eserler Repertuar Kitabının bilgisayar giriş ve dökümlerini yaparak kitabın basılmasında büyük emeği geçmiştir. Kanunî Cüneyt Kosal ile birlikte 378 el yazması defterden oluşan Muallim İsmâil Hakkı Bey Koleksiyonu üzerinde de çalışmalarını devam ettirmektedir. Ayrıca 25.000 eserden oluşan TRT Repertuarını (Saz ve Söz) Bilgisayar ortamına atarak Dünyada bir ilk gerçekleştirmiştir. Yaptığı bu çalışmayı TRT Müzik Dairesi yetkililerine de vererek kurumun bundan yararlanmasını sağlamıştır. Aytaç Ergen bu çalışmasını 75.000 adet notaya çıkardıktan sonra “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” ne vererek, Türkiye ve Dünyanın her yerinden Türk Müziği sever ve araştırmacılarının istedikleri notalara anında ulaşabilmesini sağlamıştır. (Not: Şu anda nota sayısı 86.500 adettir.) Yaptığı çalışmalara 2011 Ocak ayından itibaren halen devam etmekte olan 11.500 adet İstanbul Radyosu Yayın bantlarını bilgisayar ortamına aktarma işini de eklemiştir.(Bu bantlar TRT bilgisayar ortamına geçmeden evvelki “1985-2002” dönem kayıtlarını kapsamaktadır.) Aytaç Ergen Halen TRT ses sanatçılığı görevinle beraber, TRT Istanbul Radyosu İcra Denetim Kurulu Üyeliği, TRT Türk Tasavvuf Müziği Repertuar Kurul Üyeliği ve TRT Araştırma kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.