NEVZAD ATLIĞ İstanbul Musikisi’nin son 60 yılına belirleyici rolleriyle damgasını vuran ünlü koro şefi ve hoca. Aslen Edirneli olan süvari albayı ve amatör müzisyen Nazmi Atlığ’ın oğludur. İlköğrenimini Ankara’da, orta öğrenimini Edirne’de, lise öğrenimini Antakya’da tamamladı. 1943 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne yüksek öğrenimine başladı. Keman çalan babasının evlerinde tertiplediği toplantılarda ilk musiki zevkini ve bilgilerini aldı. 15 yaşında iken babasının teşviki ve desteği ile keman öğrendi. Dönemin Ankara Radyosu’nun okul niteliğinde olan yayınlarından büyük istifadeler sağladı. Tıp Fakültesi’ne girdiği yıl, Ercümend Berker’in yönetimindeki Üniversite Korosu’na kemanıyla dahil oldu. Aynı yıllarda İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Ekrem Karadeniz ve Hakkı Süha Gezgin’in evlerinde yapılan musiki meşklerine ve kültür sohbetlerine katıldı. 1948 yılında Ercümend Berker’in ayrılmasıyla şefliğine getirildiği ve 10 yıl aralıksız yönettiği Üniversite Korosu ile İstanbul, Ankara ve Kıbrıs’ta birçok konser verdi, radyo yayınlarına katıldı. 1949 yılında Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve askerlik görevini tamamladı. 1952 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde radyoloji ihtisasına başladı. Aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuarı öğretmenliğine tayin edildi. 1953’te İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti şefliğine getirildi. Aynı yıl ek görevle İstanbul Radyosu’na atandı ve programların düzenlenmesine memur edildi. Resmi yöneticilik görevlerinin yanısıra Üniversite Korosu’nu ve İstanbul Radyosu Küçük Koro’sunu yönetmeyi sürdürdü. Ertesi yıl, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti’nde çalışan sanatçıların piyasada çalışmalarını önlemek üzere alınan tedbirlerin yürürlükten kaldırılması üzerine kurumdaki görevinden istifa etti. Tıp alanındaki çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığı bu dönemde 1955 yılında Mesud Cemil’in Bağdad Konservatuarı’na gidişi ile İstanbul Radyosu müdürlüğüne getirildi. Mart 1958’de, dönemin pek içaçıcı olmayan siyasi çalkantıları sebebiyle İstanbul Radyosu müdürlüğünden istifa ederek döndüğü Belediye Konservatuarı’nda Solfej ve Nazariyat dersleri hocalığı, Sanat Kurulu üyeliği, Sanat Kurulu başkanlığı gibi görevleri üstlendi. 1963 yılında Mesud Cemil’in vefatıyla başsız kalan Klasik Koro’nun yönetimini devraldı. Klasik Koro’yu, 1975 yılında Yılmaz Öztuna ile birlikte kurduğu İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun 1976’daki ilk konserine kadar yönetmeyi sürdürdü. Başkanı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu’nda Türk Musikisi klasiklerine ait notalar ve Sadeddin Arel’in Türk Musikisi Kimindir adlı eserini yayınladı. 1972’de TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Vekaleten başkanlık görevini üstlendiği İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın yeniden yapılandırılması çalışmalarında bulundu. Kültür Bakanlığı ve YÖK tarafından alınan ortak kararla 1985 yılında profesör; 1987’de Devlet Sanatçısı ve 1998’de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü unvanlarına layık görüldü. 1985 yılından itibaren memuriyeti İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’na nakledildi ancak aynı zamanda kurucusu olduğu Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndaki şeflik görevini sürdürdü. Sayısız konserlerle çok TV ve radyo programı, yurtiçi ve yurtdışı turneleri, plak, kaset ve CD çalışmalarından başka çok sayıda nota yayını gerçekleştirdiği İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndaki görevi 1999’da sona erdi. Sanatı ve hayatı hakkında birçok yayın yapılan ve yaşayan Türk Musikisi duayenlerinden biri olarak kabul edilen Atlığ, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndaki öğretim üyeliğini 2013 yılına kadar sürdürdü. Nevzad Atlığ, 2014 yılında vefat eden Vedia Atlığ (Kasaymirza) ile evliliğinden Bülent Atlığ (d. 1952) ile Nihan Atlığ Sim (d. 1960) isimli iki evlât ve dört torun sahibidir.